Bioaktivni kolagen

Otkrivene tajne zdravlja i ljepote! Jedini bioaktivni morski kolagen koji stvarno pomaže...

 Živi protein mladeži 
 Ispunite svoju ljepotu i zdravlje 

O kolagena

ZAŠTO NAŠ BIO-AKTIVNI KOLAGEN? Bio-Aktivni kolagen predstavlja jedan od najvećih izuma svjetske biokemije. Njegova jedinstvenost je u tome što i nakon obrade zadržava strukturu trojne spirale, tzv. heliksa, koja je tipična samo za ...

Čitaj više

HELISSA kolagen je